&size(24){''行列''};
 行列の目次です。

#contents
#br

*行列の種類 [#nd9d6b75]
+[[2次の正方行列 \gyouretu>gyouretu]]  
[[2次の列ベクトル \retube>retube]]  
[[2次の行ベクトル \gyoube>gyoube]]
#ref(gyouretu01.png)
+[[3次の正方行列 \Gyouretu>Gyouretu]]  
[[3次の列ベクトル \Retube>Retube]]  
[[3次の行ベクトル \Gyoube>Gyoube]]
#ref(gyouretu02.png)
+[[一般の行列 \pgyouretu>pgyouretu]]
#ref(pgyouretu01.png)
+[[大括弧 \bgyouretu>bgyouretu]]
#ref(bgyouretu01.png)
+[[中括弧 \Bgyouretu>Bgyouretu]]
#ref(bgyouretu02.png)
+[[縦線 \vgyouretu>vgyouretu]]
#ref(vgyouretu01.png)
+[[二重縦線 \Vgyouretu>Vgyouretu]]
#ref(vgyouretu02.png)
+[[括弧なし \ngyouretu>ngyouretu]]
#ref(ngyouretu01.png)
--\ngyouretu は emath.sty 2007/08/27以降が必要です。
*転置行列 [#lcebfb66]
#ref(tentigyouretu01.png)
-csv列の変換を行う \convcsv については,[[そのページ>convcsv]] をご覧ください。
*関連事項 [#p3d45c3f]
+括弧記号と中の要素との間隔調整:[[\EMmatrixsep>EMmatrixsep]]
+[[数学C]]
RIGHT:&counter;トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS